در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

تماس با ما

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی
سمیرا کوثر مسئول دفتر 66165065 s.kosar@staff.sharif.ir
نزهت دایی کارشناس امور دانشجویی 66165066 n.daei@sharif.edu
زینب نوایی عامل مالی آموزش های آزاد 66165093 z.navaei@sharif.ir
فریبا صمیمی کارشناس دورهای آموزشی و نظارت و ارزیابی و صدور گواهینامه 66165058 plearning.contract@sharif.ir
هستی دوست محمدی کارشناس دورهای آموزشی و سیستم و امور قراردادها 66165089 plearning.office@sharif.ir