در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی
نام دانش پذیر نام دوره آموزشی عنوان دوره
امید عابد سیلیکون فوتونیک: طراحی، ساخت و آنالیز داده ها
گواهی می شود آقای امید عابد با کد ملی 5560254932 دوره آموزشی سیلیکون فوتونیک: طراحی، ساخت و آنالیز داده ها را از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ الی ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ به مدت 20 ساعت آموزشی با موفقیت به پایان رسانده است.

کد گواهینامه : AC-97-EE-10555

با ارسال کد گواهینامه مورد نظر گواهی دوره را از این بخش استعلام نمایید