در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

دوره های آموزشی

TEST

1,000 ریال
۱۳۹۷/۰۲/۱۵

ثبت نام اطلاعات بیشتر

علم داده

9,000,000 ریال
۱۳۹۷/۰۲/۲۰

ثبت نام اطلاعات بیشتر

ICDL

8,000,000 ریال
۱۳۹۷/۰۲/۲۲

ثبت نام اطلاعات بیشتر

PHPمدرن

9,000,000 ریال
۱۳۹۷/۰۲/۲۰

ثبت نام اطلاعات بیشتر

MySql Maria DB

9,000,000 ریال
۱۳۹۷/۰۲/۲۵

ثبت نام اطلاعات بیشتر

رویداد ها

استعلام گواهینامه

با ارسال کد گواهینامه مورد نظر گواهی دوره را از این بخش استعلام نمایید