در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد مدیریت فرآیند های کسب و کار

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
بنیاد شریف
توضیحات

برگزاری دوره آموزشی مدیریت فرآیند های کسب و کار(BPM) با همکاری اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف


فهرست مطالب
•کلیات فرایند و مدیریت فرایند کسب و کار
مفهوم فرایند
اهمیت فرایند در سازمان
مدیریت فرایندهای کسب و کار
چرخه مدیریت فرایند کسب و کار
•شناسایی و تعریف فرایندهای سازمان
نحوه شناسایی فرایندهای سازمان
نحوه نامگذاری فرایندهای شناسایی شده
نحوه ارزیابی فرایندها
مدل بلوغ فرایندی
معماری فرایندهای سازمان
•مدلسازی فرایندها
معرفی زبانهای مدلسازی فرایندها
آموزش زبان مدلسازی BPMN ۲.۰
•اکتشاف فرایندها در سازمان
گامهای مرتبط با اکتشاف فرایند در سازمان
روشهای مرتبط با اکتشاف فرایند در سازمان
نحوه مدلسازی فرایند
سنجش کیفیت و صحت فرایندهای مدل شده
نکات تکمیلی مرتبط با مدلسازی فرایند
•تحلیل فرایندهای سازمان
رویکردهای کیفی مرتبط با تحلیل عملکرد فرایند
رویکردهای کمی مرتبط با تحلیل عملکرد فرایند
•پیادهسازی و مانیتورینگ فرایندهای سازمانی
معرفی BPMS ها و کارکردهای آنها در سازمان
آموزش مقدماتی یک BPMS

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی صنایع
رشته های تحصیلی
مهندسی صنایع
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
محدود
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - دانشگاه صنعتی شریف
مدرس دوره
دکتر مهدی نجفی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
  • شروع و اتمام دوره
  • 09:00 - 13:00
  • مدت زمان رویداد
  • 32
عنوان تخفیف درصد تخفیف کد تخفیف
تخفیف دانشجویی ۳۰ yEOsfuI
hrmir ۱۰ zt6ewEI