در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد اسپن هایسیس - Aspen HYSYS

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
دانشکده مهندسی شیمی و نفت
توضیحات

اسپن هایسیس

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی شیمی و نفت
رشته های تحصیلی
مهندسی شیمی, مهندسی نفت
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - https://vc.sharif.edu/ch/che-stu
مدرس دوره
مصطفی مهین روستا
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
  • شروع و اتمام دوره
  • 16:00 - 19:00
  • مدت زمان رویداد
  • 21
عنوان تخفیف درصد تخفیف کد تخفیف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ۱۶ tnjsp75