در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد کسب وکارهای پلتفرمی - Platform Businesses

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ظرفیت رویداد تکمیل شده است
دانشکده مدیریت و اقتصاد
توضیحات

کسب و کار پلتفرمی

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مدیریت و اقتصاد
رشته های تحصیلی
مدیریت
موارد تکمیلی
گواهینامه
ندارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - دانشکده مدیریت و اقتصاد
مدرس دوره
حامد تاج الدین
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۷
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
  • شروع و اتمام دوره
  • 16:00 - 20:00
  • مدت زمان رویداد
  • 24
ظرفیت رویداد تکمیل شده است