در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد مشتقات مالی - Financial Derivatives

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
دانشکده مدیریت و اقتصاد
توضیحات

مشتقات مالی

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مدیریت و اقتصاد
رشته های تحصیلی
اقتصاد
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - دانشکده مدیریت و اقتصاد
مدرس دوره
شیوا زمانی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۷
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
  • شروع و اتمام دوره
  • 16:00 - 20:00
  • مدت زمان رویداد
  • 24