در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد کارگاه آموزشی استاندارد توسعه ی مدل اشیاء مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)

آموزشی - کارگاه
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
دفتر خدمات مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساختمان
توضیحات

از جمله عوامل مؤثر در گسترش پیاده سازی موفق BIM در کشور وجود اشیاء BIM بومیِ باکیفیت برای استفاده در مدلهای BIM پروژه های صنعت ساخت است. توسعه ی اشیاء BIM به صورت باکیفیت و هماهنگ، که بتواند خواسته های مدلسازان و استفاده کنندگان از مدلهای BIM پروژه های ساختمانی و عمرانی کشور را به خوبی برآورده سازد، نیازمند پیروی از یک استانداردی بومی است. در این کارگاه آموزشی، جنبه های مختلف ایجاد اشیاء و فامیلی های مورد نیاز برای محصولات ساختمانی در مدلسازی اطلاعات ساخت در نرمافزار Revit به مخاطبین آموزش داده میشود. همچنین، روش استاندارد توسعه داده شده در دفتر مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت شریف برای استانداردسازی توسعهی اشیاء BIM تشریح میگردد. پیروی از ملزومات و پیشنهادات ارائه شده در این کارگاه به کارشناسان، مدیران و فعالین صنعت ساخت کشور این نوید را میدهد که مدلهای BIM اشیاء که بر اساس محصولات مختلف مورد استفاده در پروژه های ساختمانی و عمرانی کشور و با رعایت این استاندارد ایجاد شده اند، به صورت هماهنگ و کارآمد در مدلهای BIM پروژه ها عمل نماید و باعث تسهیل بهره مندی از مزایای BIM و برقراری تعاملات و همکاریهای مورد انتظار در پروژههای مبتنی بر BIM گردد. شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی به عنوان کاندیداهای اصلی همکاری با کتابخانه ی ملی اشیاء BIM (NLBO.ir) برای توسعه ی اشیاء بومی محصولات ساختمانی در کشور خواهند بود.

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دفتر خدمات مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساختمان
رشته های تحصیلی
مهندسی صنایع, مدیریت, مهندسی شیمی, مهندسی و علم مواد, مهندسی عمران, مهندسی انرژی, مهندسی کامپیوتر, مهندسی هوا و فضا, مهندسی مکانیک, مهندسی نفت
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - دانشگاه صنعتی شریف
مدرس دوره
امین الوانچی، مسعود زواری
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
  • شروع و اتمام دوره
  • 13:30 - 17:30
  • مدت زمان رویداد
  • 5
عنوان تخفیف درصد تخفیف کد تخفیف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ۲۰ 6401zif