در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد برنامه سازی برای تحلیل داده - Programming for data analysis

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
مدیر آموزش های تخصصی دانشکده مهندسی کامپیوتر
توضیحات

https://micro.ce.sharif.edu/course/3010

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی کامپیوتر
رشته های تحصیلی
مهندسی کامپیوتر
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
بین المللی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - کلاس درس بصورت مجازی برگزار خواهد شد و آزمون نهایی در دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار خواهد شد.
مدرس دوره
امیرمهدی صادق زاده
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۲
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۸
  • شروع و اتمام دوره
  • 9:00` - 12:00
  • مدت زمان رویداد
  • 30