در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد همسودی ارتقاء بهره وری انرژی، کنترل آلودگی هوا و مقابله با تغییر اقلیم

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
دانشکده مهندسی انرژی
توضیحات

با توجه بهم پیوستگی مدیریت و برنامه ریزی سیستم انرژی با معضلات محیط زیستی این بخش، توجه به ارائه راه حل های مشرکت مورد نیاز جهت مدیریت یکپارچه بحران های محیط زیستی در کلان شهرهای کشور، بحران تغییرات اقلیمی در سطح کشور و جهان و بحران ناترازی انرژی در کشور، می تواند اولویت های اقدام در سطح ملی را مشخص کند. توجه به این همسودی ها می تواند اولویت بالاتر یک اقدام در هر یک بخش های فوق را مشخص کند. از نگاه کلان نیز، توجه به این همسودی می تواند هزینه های تجمیعی مدیریت هر سه مساله فوق را در مقایسه با پرداختن مجزا به هر کدام از آنها کاهش دهد. این مهم، مبنای تصمیم گیری و برنامه ریزی توسعه در برخی از کشورهای توسعه یافته و پیشرو بوده است. مخاطبان این دوره، با نحوه تفکر سیستمی به سه معضل آلودگی هوا، تغییر اقلیم و ناترازی انرژی، با تکنیک ها و ابزارهای مدیریت یکپارچه بخش انرژی با هدف کمینه سازی هزینه اقدام در قبال هر سه معضل مذکور، آشنا می شوند.

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی انرژی
رشته های تحصیلی
مهندسی انرژی
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - دانشکده مهندسی انرژی و به صورت مجازی در vc.sharif.edu/ch/khajehpour
مدرس دوره
حسین خواجه پور
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
  • شروع و اتمام دوره
  • 14:00 - 17:30
  • مدت زمان رویداد
  • 3
عنوان تخفیف درصد تخفیف کد تخفیف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ۳۰ f3hdgsw
دانشجویان دانشگاه های دیگر ۲۰ hrc7xcp