در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد ارزیابی اقتصادی خسارت های محیط زیستی آلودگی هوا در بخش انرژی

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
دانشکده مهندسی انرژی
توضیحات

قیمت گذاری حامل های انرژی و عدم کارایی های سیستم عرضه انرژی و الگوی مصرف غلط در بخش تقاضای انرژی، منجر به ایجاد بحران ناترازی عرضه انرژی شده است. از طرف دیگر، شناسایی اولویت های اقدام بهبود کارایی در سیستم انرژی، نیازمند ارزیابی هزینه و فایده این اقدامات است. در این میان، با توجه به سهم بالای بخش انرژی در ایجاد آلودگی های محیط زیستی، توجه به اثرات مثبت اقدامات بهبود در بخش انرژی از منظر محیط زیست، حائز اهمیت است. از این رو، ارزیابی میزان خسارات اقتصادی ناشی از آلودگی های محیط زیستی می تواند اهمیت اقدام پیشگیرانه آلودگی محیط زیست را روشن کند. در این دوره، با آلودگی هوا و اثر پذیری آن از سیستم انرژی آشنا خواهیم شد. سپس به معرفی روش های ارزیابی خسارات اقتصادی آلودگی هوا پرداخته خواهد شد و در نهایت تکنیک ها و ابزارهای ارزیابی خسارات معرفی شده و کاربری آنها تدریس خواهد شد. در نتیجه گذراندن این دوره فشرده آموزشی، مخاطبان ضمن آشنایی با مبانی آلودگی هوا و اثرات بخش انرژی در آلودگی، امکان ارزیابی اقتصادی کاهش خسارات آلودگی هوا ناشی از بخشی انرژی را فراخواهند گرفت.

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی انرژی
رشته های تحصیلی
مهندسی انرژی
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
بین المللی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - دانشکده مهندسی انرژی و به صورت مجازی در vc.sharif.edu/ch/khajehpour
مدرس دوره
حسین خواجه پور
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
  • شروع و اتمام دوره
  • 13:30 - 18:00
  • مدت زمان رویداد
  • 4.5
عنوان تخفیف درصد تخفیف کد تخفیف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ۳۰ d2k5qgk
دانشجویان دانشگاه های دیگر ۲۰ 43a4aqe