در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد آموزش پیشرفته استاندارد مدلسازی فرآیندهای کسب و کار - BPMN ۲.۰ Advanced Business Process Model and Notation (BPMN)

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
توضیحات

سرفصل‌های دوره:
• بخش اول: مبانی و مفاهیم BPM
o مبانی و متدولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM (نگرش مدیریتی، فواید، تاریخچه، تجربیات جهانی و چرایی)
o مفهوم وظیفه، فرآیند و انواع آن در سازمان ها و گردش کاري
o چرخه و فازهای مختلف مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM
o BPMS چیست و چه جایگاهی در چرخه BPM دارد؟
o نتایج سودمند و محدودیت های بکارگیری نرم افزارهای BPMS
o مراحل پیاده سازی و چالش های استقرار BPMS در سازمان ها

• بخش دوم: چارچوب ها و استانداردهای BPM
o راهنمای پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندها (BPM CBOK)
o مستندسازی فرآیندها و سند شناسنامه فرآیندهای سازمان
o استانداردسازی فرآیندها و ISO/IEC 19510
o مدلهای مرجع معماری فرآیندهای سازمانی

• بخش سوم: معرفی استاندارد BPMN 2.0 و مبانی مدیریت فرآیند
o تشریح عناصر و نمادهای پایه و پیشرفته مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار در استاندارد BPMN 2.0
o اشیاء ارتباط دهنده (swimlanes و Pool, Lane)
o خطوط شناوری (توالی ها، پیغام ها و پیوندها)
o وظایف و زیرفرآیندها در استاندارد BPMN 2.0
o قواعد تصمیم و انواع درگاه‌‎های تصمیم‌گیری (Gateway) در استاندارد BPMN 2.0
o درگاه‌‎های تصمیم‌گیری وابسته به رویداد
o کاربرد المان های پیشرفته مدل سازی فرآیندها در استاندارد BPMN 2.0
o انواع رویدادها در استاندارد BPMN 2.0
o مصنوعات در استاندارد BPMN 2.0
o چالش ها و درس آموخته ها در مدل سازی فرآیندهای کسب و کار
o بررسی اشتباهات متداول در مدل سازی فرآیندهای کسب و کار
o ابزارهای شبیه سازی فرآیندهای کسب و کار

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی صنایع
رشته های تحصیلی
مهندسی صنایع, مدیریت, مهندسی کامپیوتر, ریاضی, استعداد یابی, کارآفرینی
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - بصورت مجازی
مدرس دوره
عرفان حسن نایبی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
  • شروع و اتمام دوره
  • 10:30 - 14:30
  • مدت زمان رویداد
  • 12