در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد دوره آموزشی جامع مدیریت فرآیندهای سازمان با نرم افزار Visual Paradigm - Business Process Management with Visual Paradigm

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
توضیحات

سیلابس کارگاه آموزشی
بخش اول: مبانی و مفاهیم BPM

· مبانی و متدولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM (نگرش مدیریتی، فواید، تاریخچه، تجربیات جهانی و چرایی)

· راهنمای پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندها (BPM CBOK) و معرفی حوزه‌های دانشی آن

· مفهوم وظیفه، فرآیند و انواع آن در سازمان ها و گردش کاري

· چرخه و فازهای مختلف مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM

· فرآیندها و ساختار سازمانی (ماتریس‌های RACI، CRUD)

· سیستم‌های مدیریت فرآیند و نرم‌افزارهای BPMS

· مراحل پیاده سازی فرآیندها در BPMSبخش دوم: چارچوب ها و استانداردهای BPM

· اصول طراحی و مستندسازی فرآیندها و تهیه سند شناسنامه فرآیندهای سازمان

· مدل SIPOC

· استانداردسازی فرآیندها و ISO/IEC 19510

· مدلهای مرجع برای معماری فرآیندهای سازمان شامل چارچوب APQC

· طبقه بندی فرآیندهای سازمان و انواع PCF

بخش سوم: آموزش کامل استاندارد BPMN 2.0

· تشریح عناصر و نمادهای پایه و پیشرفته مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار در استاندارد BPMN 2.0

· اشیاء ارتباط دهنده (swimlanes و Pool, Lane)

· خطوط شناوری (توالی ها، پیغام ها و پیوندها)

· وظایف در استاندارد BPMN 2.0

· قواعد و انواع درگاه‌‎های تصمیم‌گیری (Gateway) در استاندارد BPMN 2.0

· کاربرد المان های پیشرفته مدل سازی فرآیندها در استاندارد BPMN 2.0

· انواع رویدادها و قواعد تصمیم در استاندارد BPMN 2.0

· درگاه‌‎های تصمیم‌گیری وابسته به رویداد

· زیرفرآیندها و الگوهای فرآیندی (جریان های برگشتی و دوباره کاری)

· مصنوعات در استاندارد BPMN 2.0

· مدلسازی بر اساس BPMN 2.0 با رویکرد استقرار و پیاده سازی فرآیند

· چالش ها و درس آموخته ها در مدل سازی فرآیندهای کسب و کار

· بررسی اشتباهات متداول در مدل سازی فرآیندهای کسب و کاربخش چهارم: آموزش نرم افزار Visual Paradigm

· قابلیت های نرم افزار Visual Paradigm

· نحوه ایجاد Organization chart

· معماری فرآیندی و ابزار Process Overview

· آموزش Model elements

· مدیریت نسخ فرآیندها Transition and Navigation

· ساخت انیمیشن اجرای فرآیند Token simulation جهت تست مدل BPMN

· قابلیت های Import and Export

· انواع گزارش ماتریسی CRUD و RACI

· تحلیل فرآیند با ابزار شبیه سازی Business Process Simulation

· ابزار مقایسه مدلهای فرآیندی Visual diff

· کارگاه مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار در نرم افزار (مثال‌های کاربردی فرآیندهای مهندسی، خرید، تدارکات)

· کارگاه عملی مدل‌سازی/شبیه سازی فرآیندهای کسب و کار با نرم افزار Visual Paradigm

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی صنایع
رشته های تحصیلی
مهندسی صنایع, مدیریت, مهندسی برق, مهندسی عمران, مهندسی انرژی, مهندسی کامپیوتر, ریاضی, مهندسی مکانیک, اقتصاد
موارد تکمیلی
گواهینامه
ندارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - بصورت مجازی
مدرس دوره
عرفان حسن نایبی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
  • شروع و اتمام دوره
  • 18:00 - 21:15
  • مدت زمان رویداد
  • 20