در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد تخصص فرآیندکاوی با نرم افزار Process Diamond Intelligence

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
توضیحات

Workshop syllabus:

1. Process Mining (Basic and Advanced Topics)
Process Mining fundamentals
Business Intelligence
Process mining use cases
Event log definitions and formats
What is process mining?
What is not process mining?
Process Diagnostics Method (PDM)
Process Mining project methodology (PM)
Process Mining Goals and Steps

2. Process Diamond Intelligence
Business Process Discovery
Business Process Improvement
Process maps and BPMN models
Multi-perspective analysis
Process Analysis
Advanced filtering
Real-life process simulation
Diagnoser (AI-powered route-cause analysis)
Process intelligence and Best practices

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی صنایع
رشته های تحصیلی
مهندسی صنایع, مدیریت, مهندسی کامپیوتر, ریاضی, کارآفرینی, اقتصاد
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - بصورت مجازی
مدرس دوره
عرفان حسن نایبی؛ علیرضا استوار
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
  • شروع و اتمام دوره
  • 10:00 - 18:00
  • مدت زمان رویداد
  • 20
عنوان تخفیف درصد تخفیف کد تخفیف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ۷۰ 0lijc6f
دانشجویان دانشگاه های دیگر ۷۰ d60yt3w
تخفیف ثبت نام زودهنگام ۶۰ y2734qw
تخفیف سازمانی (بین 3 الی 5 نفر) ۲۰ jhvt2a4