در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد استاندارد مدلسازی فرآیندهای کسب و کار BPMN 2.0 و نرم افزار Visual Paradigm

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ظرفیت رویداد تکمیل شده است
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
توضیحات

کارگاه استاندارد مدلسازی فرآیندهای کسب و کار BPMN ۲.۰ و نرم افزار Visual Paradigm

بخش اول: مبانی و مفاهیم BPM
• مبانی و متدولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM (نگرش مدیریتی، فواید، تاریخچه، تجربیات جهانی و چرایی)
• مفهوم وظیفه، فرآیند و انواع آن در سازمان ها و گردش کاري
• چرخه و فازهای مختلف مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM
• معرفی تکنولوژی فرآیندکاوی Process mining
• نقش بلوغ سازمانی در مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM
• فرآیندها و ساختار سازمانی (ماتریس‌های RACI، CRUD)
• BPMS چیست و چه جایگاهی در چرخه BPM دارد؟
• نتایج سودمند و محدودیت های بکارگیری نرم افزارهای BPMS
• معرفی BPMS های برتر دنیا
• چالش های استقرار BPMS در سازمان ها
• سیستم‌های مدیریت فرآیند و معماری نرم‌افزارهای BPMS
• مراحل پیاده سازی سیستم BPMS

بخش دوم: چارچوب ها و استانداردهای BPM
• مستندسازی فرآیندها و سند شناسنامه فرآیندهای سازمان
• استانداردسازی فرآیندها و ISO/IEC ۱۹۵۱۰
• مدلهای مرجع برای معماری فرآیندهای سازمانی از جمله معرفی چارچوب idef۰
• طبقه بندی فرآیندهای سازمان، الگوها و درس آموخته ها
• معرفی مدل های معماری فرآیندها شامل مدل SIPOC، چارچوب APQC، چارچوب ITIL
• راهنمای پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندها (BPM CBOK) و معرفی حوزه‌های دانشی آن


بخش سوم: معرفی استاندارد BPMN ۲.۰ و مبانی مدیریت فرآیند
• تشریح عناصر و نمادهای پایه و پیشرفته مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار در استاندارد BPMN ۲.۰
• اشیاء ارتباط دهنده (swimlanes و Pool, Lane)
• خطوط شناوری (توالی ها، پیغام ها و پیوندها)
• وظایف در استاندارد BPMN ۲.۰
• قواعد و انواع درگاه‌‎های تصمیم‌گیری (Gateway) در استاندارد BPMN ۲.۰
• کاربرد المان های پیشرفته مدل سازی فرآیندها در استاندارد BPMN ۲.۰
• انواع رویدادها و قواعد تصمیم در استاندارد BPMN ۲.۰
• درگاه‌‎های تصمیم‌گیری وابسته به رویداد
• زیرفرآیندها و الگوهای فرآیندی (جریان های برگشتی و دوباره کاری)
• مصنوعات در استاندارد BPMN ۲.۰
• چالش ها و درس آموخته ها در مدل سازی فرآیندهای کسب و کار
• بررسی اشتباهات متداول در مدل سازی فرآیندهای کسب و کار
• ابزارهای شبیه سازی فرآیندهای کسب و کار
• درس آموخته‌های مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار
• کارگاه مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار (مثال‌های کاربردی)
• کارگاه عملی مدل‌سازی/شبیه سازی فرآیندهای کسب و کار با نرم افزار Visual Paradigm

منابع کارگاه آموزشی:
• سند استاندارد BPMN ۲.۰ مجموعه OMG
• Fundamentals of Business Process Management, Springer Heidelberg New York Dordrecht London
• https://courses.cs.ut.ee/۲۰۲۰/bpm/Main/Lectures
• BPM CBOK® - ABPMP International (http://www.eabpm.org/)
• Bruce Silver, BPMN Method & Style (۲nd Edition), Cody-Cassidy Press ۲۰۱۲
• https://www.visual-paradigm.com/
• ABPMP - The Association of BPM Professionals International
• http://www.bpmn.org/
• https://bpm.com/
• https://www.bpminstitute.org/
• http://fundamentals-of-bpm.org/
زمان برگزاری:
روز ۱ و ۲ : پنجشنبه و جمعه  ۸ و ۹ مهرماه
روز ۳ و ۴: پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ مهرماه
روز ۵ و ۶: پنجشنبه و جمعه ۲۲ و ۲۳ مهرماه
روز ۷ و ۸: پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ مهرماه
روز ۹ و ۱۰: پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ آبان

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی صنایع
رشته های تحصیلی
مهندسی صنایع, مدیریت, مهندسی کامپیوتر, کارآفرینی, اقتصاد
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - بصورت مجازی
مدرس دوره
عرفان حسن نایبی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
  • شروع و اتمام دوره
  • 10:00 - 17:00
  • مدت زمان رویداد
  • 30
عنوان تخفیف درصد تخفیف کد تخفیف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ۵۰ gqikl0w
تخفیف ثبت نام زودهنگام ۶۰ vz0lp7n
ظرفیت رویداد تکمیل شده است