در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی - FMRI

آموزشی - کارگاه
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
مرکز مغز شریف
توضیحات

- آشنایی با أصول تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی
- آشنایی با أصول طراحی آزمایش تشدید مغناطیسی کارکردی
- یادگیری أصول پیش پردازش و پردازش داده تشدید مغناطیسی کارکردی
- مباحث پیشرفته
- Imaging principles (hardware, image formation, BOLD) [۱ hour]
- Experiment design (block/event-related design, MR safety, …) [۱ hour]
- functional MRI preprocessing [۱:۳۰ hour]
- functional MRI processing [۱ hour]
- Software of functional MRI processing [۱ hour]
- Advance topics [۱ hour]

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی برق
رشته های تحصیلی
مهندسی برق
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
بین المللی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - skyroom
مدرس دوره
اله یارقلی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
  • شروع و اتمام دوره
  • 09:00 - 16:00
  • مدت زمان رویداد
  • 6