در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد تجزیه و تحلیل داده محور، چگونه داده های سازمان را به سود تبدیل کنیم

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام در رویداد
دانشکده مدیریت و اقتصاد
توضیحات

در پوستر موجود است

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مدیریت و اقتصاد
رشته های تحصیلی
مدیریت
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - دانشکده مدیریت و اقتصاد
مدرس دوره
دکتر ابویی
 • شروع و اتمام رویداد
 • ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
 • شروع و اتمام ثبت نام
 • ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
 • شروع و اتمام دوره
 • 8:30 - 16:30
 • مدت زمان رویداد
 • 12
 • کد
 • 0w4oime
 • m8uzmnn