در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد تجزیه و تحلیل داده محور، چگونه داده های سازمان را به سود تبدیل کنیم

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
دانشکده مدیریت و اقتصاد
توضیحات

در پوستر موجود است

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مدیریت و اقتصاد
رشته های تحصیلی
مدیریت
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - دانشکده مدیریت و اقتصاد
مدرس دوره
دکتر ابویی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
  • شروع و اتمام دوره
  • 8:30 - 16:30
  • مدت زمان رویداد
  • 12
عنوان تخفیف درصد تخفیف کد تخفیف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ۵۰ s6qOZxr
۲۰ mhnQZj9