در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد رویداد استاندارد مدلسازی فرآیندهای کسب و کار BPMN 2.0

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
توضیحات

14 و 15 اسفند ماه 1399

• بخش اول: مبانی و مفاهیم BPM
مفهوم وظیفه، فرآیند و انواع آن در سازمان ها و گردش کاري
مبانی و متدولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM (نگرش مدیریتی، فواید، تاریخچه، تجربیات جهانی BPM و چرایی)
چرخه و فازهای مختلف مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM
نقش بلوغ سازمانی در مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM
فرآیندها و ساختار سازمانی (RACI)
مبانی و متدولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM

• بخش دوم: چارچوب ها و استانداردهای BPM
مستندسازی فرآیندها و سند شناسنامه فرآیندهای سازمان
استانداردسازی فرآیندها و ISO/IEC 19510
مدلهای مرجع برای معماری فرآیندهای سازمانی از جمله معرفی چارچوب idef0
طبقه بندی فرآیندهای سازمان، الگوها و درس آموخته ها (معرفی مدل APQC، چارچوب ITIL)
پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندها (BPM CBOK)
• بخش سوم: معرفی استاندارد BPMN 2.0 و مبانی مدیریت فرآیند
تشریح عناصر و نمادهای پایه و پیشرفته مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار در استاندارد BPMN 2.0

21 و22 اسفندماه 1399
درس آموخته‌های مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار
کارگاه مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار (مثال‌های کاربردی)
کارگاه عملی مدل‌سازی/شبیه سازی فرآیندهای کسب و کار با نرم افزار Visual Paradigm

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی صنایع
رشته های تحصیلی
مهندسی صنایع, مدیریت, مهندسی کامپیوتر, کارآفرینی, اقتصاد
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - بصورت مجازی
مدرس دوره
عرفان حسن نایبی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
  • شروع و اتمام دوره
  • 10:00 الی 12:00 - 15:00 الی 17:00
  • مدت زمان رویداد
  • 16
عنوان تخفیف درصد تخفیف کد تخفیف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ۶۰ ch8nuov
دانشجویان دانشگاه های دیگر ۵۰ pv1zg2a
هیات علمی دانشگاه های دیگر ۵۰ gab1ls1