در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد استاندارد مدلسازی فرآیندهای کسب و کار BPMN 2.0

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ظرفیت رویداد تکمیل شده است
دانشکده مهندسی صنایع شریف
توضیحات

روز اول ۴ دی ماه ۱۳۹۹ (صبح):
• مفهوم فرآیند و انواع آن
• مبانی و متدولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کار
• مفهوم ارزش و مدل نقشه برداری زنجیره ارزش VSM
• جایگاه مدل‌سازی در چرخه BPM
• معرفی اجمالی استانداردهای مختلف مدلسازی فرایند مانند UML، BPMN، DMN
• دیاگراهای فرآیند Business Process Diagram
• معرفی استاندارد BPMN ۲.۰ و مبانی مدیریت فرآیند
• تشریح عناصر و نمادهای مدل سازی فرآیندها در استاندارد BPMN ۲.۰

روز دوم ۵ دی ماه ۱۳۹۹ (عصر):
• معرفی المان های پایه ای مدل سازی فرآیندها در استاندارد BPMN ۲.۰
• اشیاء ارتباط دهنده (swimlanes و Pool, Lane)
• خطوط شناوری (توالی ها، پیغام ها و پیوندها)
• وظایف در استاندارد BPMN ۲.۰
• قواعد و انواع درگاه‌‎های تصمیم‌گیری (Gateway) در استاندارد BPMN ۲.۰
• کارگاه مدلسازی فرآیند و حل نمونه مسایل عملی از مدل سازی فرآیندهای کسب و کار

روز سوم ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹ (صبح):
• معرفی المان های پیشرفته مدل سازی فرآیندها در استاندارد BPMN ۲.۰
• انواع رویدادها و قواعد تصمیم در استاندارد BPMN ۲.۰
• درگاه‌‎های تصمیم‌گیری وابسته به رویداد
• زیرفرآیندها و الگوهای فرآیندی (جریان های برگشتی و دوباره کاری)
• مصنوعات در استاندارد BPMN ۲.۰
• کارگاه مدلسازی فرآیند و حل نمونه مسایل عملی از مدل سازی فرآیندهای کسب و کار

روز چهارم ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹ (عصر):
چالش ها و درس آموخته ها در مدل سازی فرآیندهای کسب و کار
بررسی اشتباهات متداول در مدل سازی فرآیندهای کسب و کار
ابزارهای شبیه سازی فرآیندهای کسب و کار
تمرین های مدلسازی فرآیند با نرم افزار Bizagi

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی صنایع
رشته های تحصیلی
مهندسی صنایع, مدیریت, مهندسی کامپیوتر
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - بصورت مجازی
مدرس دوره
عرفان حسن نایبی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
  • شروع و اتمام دوره
  • 10:00 - 16:00
  • مدت زمان رویداد
  • 16
عنوان تخفیف درصد تخفیف کد تخفیف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ۶۰ n3pYNLv
دانشجویان دانشگاه های دیگر ۴۰ HG3pera
ثبت نام گروهی سازمانی (تعداد 3 الی 5 نفر) ۲۰ PSAVd7D
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ۷۰ YZl1WlT
ظرفیت رویداد تکمیل شده است