در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد دوره کارآموزی هوش مصنوعی

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
شتابدهنده شریف
توضیحات

دوره کارآموزی هوش مصنوعی
تاریخ برگزاری: ۱۵ آبان الی ۱۵ دی ۹۹
ساعت ۱۶ الی ۱۸

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
شتابدهنده شریف
رشته های تحصیلی
کارآفرینی
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - مجتمع خدمات فناوری
مدرس دوره
علیرضا حاجی تبار، نوشین مقصودی، اعظم ربیعی، آرش صف
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
  • شروع و اتمام دوره
  • 16:00 - 20:00
  • مدت زمان رویداد
  • 40