در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد مدلسازی حوادث با نرم افزار PHAST - Consequence Modelling (PHAST software)

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
مرکز طراحی فرایند ایمنی و کاهش ضایعات
توضیحات

مدلسازی حوادث با نرم افزار PHAST

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
مرکز طراحی فرایند ایمنی و کاهش ضایعات
رشته های تحصیلی
مهندسی شیمی
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
محدود
مکان برگزاری رویداد
خارج دانشگاه - شرکت فجر انرژی خلیج فارس
مدرس دوره
فرشاد رحیمی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
  • شروع و اتمام دوره
  • 09:00 - 15:00
  • مدت زمان رویداد
  • 24