در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد آموزش مجازی طراحی آناتومی - Virtual Anatomy Design Tutorial

آموزشی - کارگاه
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
دفتر توسعه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
توضیحات

دوره طراحی آناتومی

این دوره ی جذاب بر اساس علم کلاسیک آناتومی و برپایه ی اصولی ترین و جامع ترین متد طراحی بدن انسان تهیه و تنظیم شده. در تمامی جلاسات آموزش و تحلیل سعی براین بوده، ساده سازی و کلی نگری احجام موجود در بدن اشاره بشه.
در قسمت هایی از آموزش به اشتراکات موجود در آناتومی انسان با آناتومی حیوانات پرداخته میشه . این دوره از دو منظر قابل اهمیت است :
اول: آنالیز هر جز از بدن به صورت جداگانه
دوم: بررسی ارتباط هر جز بااجزا دیگر و موشکافی رابطه های موجود بین اجزا
۰۲۱۶۶۱۶۶۲۰۷

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دفتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
رشته های تحصیلی
محتوا
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
بین المللی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - خیابان آزادی دانشگاه صنعتی شریف مجتمع خدمات فناوری
مدرس دوره
محمد طالبی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
  • شروع و اتمام دوره
  • 18:00 - 20:00
  • مدت زمان رویداد
  • 32