در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد بهینه سازی محتوا - Content optimization

آموزشی - کارگاه
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
دفتر توسعه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
توضیحات

بهینه سازی محتوا برای موتور های جستجو

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دفتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
رشته های تحصیلی
محتوا
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - خیابان آزادی دانشگاه صنعتی شریف مجتمع خدمات فناوری
مدرس دوره
محمد صفا کرم
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
  • شروع و اتمام دوره
  • 10:00 - 16:00
  • مدت زمان رویداد
  • 50