در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد پایتون مقدماتی

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
مدیر فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی برق
توضیحات

پایتون یک زبان برنامه نویسی همه منظوره، پرطرفدار و همه کاره است. این زبان به دلیل سادگی و ثابلیت استفاده در بسیاری از حوزه‌ها، یک زبان برنامه نویسی عالی برای یادگیری پایتون قابل استفاده در حوزه هایی مانند مثل توسعه وب، توسعه نرم‌افزار و استفاده های علمی می‌باشد.

اهداف دوره

پس از اتمام موفقیت آمیز این دوره ، دانشجویان قادر خواهند بود:
 به سرعت می توانند با استفاده از دستور العملها و توابع داخلی پایتون برنامه های متنوعی را بنویسند.
 کلاس ها، ماژول ها و بسته هایی با ویژگی های OOP بهره گیرندT.
 قالبهای مختلف ذخیره سازی داده، در سیستم را مدیریت خواهند کرد.
 دسترسی به ماژول های اضافی و بسته های کتابخانه ای را یاد خواهد گرفت.

پیش نیاز:

گرچه در این دوره، ویژگی های پایه برنامه نویسی بررسی خواهد شد، ولی انتظار می رود، شرکت کننده حداقل توانائی های زیر را داشته باشد:
•نرم افزار را دانلود و نصب کند.
•پنجره فرمان (Command prompt window) بتواند باز کند.
•یک فایل متنی را ویرایش کند.
•درکی از مفاهیم پایه برنامه نویسی داشته باشد.

سرفصل مطالب:
Introduction to Python
o Python language characteristics
o The Python execution model
Leveraging Python Built-in Types
 Manipulating string and numeric literals
o Declaring and initializing variables
o Performing arithmetic calculations
o Making decisions and performing iterations
o Formatting and slicing strings
 Aggregating related data
o Accessing positional information in lists
o Representing ordered data with tuples
o Efficiently handling data collections with iterators
Organizing and Structuring Code
 Defining and calling functions
o Positional, keyword and default arguments
o Implementing variable-length argument lists
o Iterating with generator functions
 Grouping code into modules
o Importing and packages
o Referencing functions from modules by qualification
o Accessing the Standard Library

Implementing Classes and Objects
 Declaring and modifying objects
o Encapsulating attributes and methods in classes
o Initializing objects with constructors
o Accessing and modifying attributes with methods
 Inheritance and polymorphism
o Reusing functionality through inheritance
o Extending methods from base classes
o Overriding methods for dynamic behavior
o Tracing the scope in the namespace

Manipulating the File System
 Managing files
o Reading and writing text and files
o Accessing structured and unstructured data
 Increasing program robustness through handling exceptions
o Maintaining program control with error handlers
o Detecting errors and raising exceptions

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی برق
رشته های تحصیلی
مهندسی برق, مهندسی کامپیوتر, مهندسی مکانیک
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی برق
مدرس دوره
آقای مهندس سید محمدرضا رکن الدینی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
  • شروع و اتمام دوره
  • 16:00 - 20:00
  • مدت زمان رویداد
  • 30
عنوان تخفیف درصد تخفیف کد تخفیف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ۵۰ mtgd5g4
دانشجویان دانشگاه های دیگر ۵۰ 82cmtyv