در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد کارگاه اصول فروش - Sales Basics Workshop

آموزشی - کارگاه
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
مرکز رشد و کارآفرینی شریف
توضیحات

مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف تصمیم دارد در اسفند ماه ۹۸ کارگاه اصول فروش را برگزار کند.
جهت ثبت نام به سایت مرکز کارآفرینی مراجعه کنید:
karafarini.sharif.ir

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
مرکز رشد و کارآفرینی شریف
رشته های تحصیلی
کارآفرینی
موارد تکمیلی
گواهینامه
ندارد
سطح گستردگی رویداد
محدود
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - سالن جلسات C مرکز خدمات فناوری
مدرس دوره
علی طهرانی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
  • شروع و اتمام دوره
  • 16:00 - 20:00
  • مدت زمان رویداد
  • 8