در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد کارگاه آموزشی یادگیری تقویتی - Reinforcement Learning Workshop

آموزشی - کارگاه
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
مرکز مغز شریف
توضیحات

کارگاه آموزش یادگیری تقویتی
- آشنایی با اصول و مفاهیم پایهاي یادگیري تقویتی
- آشنایی با روشهاي مختلف حل مسائل یادگیري تقویتی
- بررسی یادگیري تقویتی از دیدگاه علوم اعصاب و روانشناسی
- آشنایی با چگونگی پیادهسازي و حل مسائل یادگیري تقویتی در محیط پایتون

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی برق
رشته های تحصیلی
مهندسی برق, مهندسی کامپیوتر, ریاضی, فیزیک
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
محدود
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - سایت کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق
مدرس دوره
حسین حسنی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
  • شروع و اتمام دوره
  • 08:30 - 17:00
  • مدت زمان رویداد
  • 8
عنوان تخفیف درصد تخفیف کد تخفیف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ۴۰ 3qw83o3
دانشجویان دانشگاه های دیگر ۲۵ u6pp3dz
فارغ التحصیلان ۱۰ uas6ksv