در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد سایکوفیزیک با MATLAB و Python

آموزشی - کارگاه
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
توضیحات

سایکوفیزیک دانش اندازه گیری کمی رابطه میان محرکهای فیزیکی و پاسخهای ادراکی انسان می باشد. یافته های دانش سایکوفیزیک در گستره وسیعی از فناوریهای دیداری و شنیداری -مثلا واقعیت مجازی- استفاده میشوند. در این کارگاه برخی مفاهیم و تکنیکهای پایه سایکوفیزیک را شرح می دهیم؛ و چند آزمایش سایکوفیزیک بینایی، توجه، و حافظه را در محیط های سایکوپای و متلب سایکتولباکس برنامه نویسی می کنیم. برخی عنوانهایی که در این کارگاه بررسی می شوند:

مفهوم Detection vs. Discrimination
روش های Constant Stimul،Limits و Adjustment
مفاهیم JND , Pedestal
تابع سایکومتریک
روش ۲AFC
روش Staircase
انواع Mask
انواع Attention Cue
کاربرد محرک GaborWavelet و Random Dot Kinematogram
انواع Visual Search

مدرس پویا پاکاریان

ﮔزﯾده ای از ﺳواﺑﻖ ﮐﺎری:
۲۰۱۲- تاکنون. عضو هیئت ویراستاری ژورنال Cognitive Processing
۲۰۰۷-۲۰۱۰. دﺳﺗﯾﺎر پژوهشی در داﻧﺷﮕﺎه های کارنگی ملون و دانشگاه پیتسبورگ
۲۰۰۵-۲۰۰۷. دﺳﺗﯾﺎر پژوهشی در Toronto Western Research Institute
۲۰۰۳-۲۰۰۵. محقق در ﻣرﮐز تحقیقات فیزیک ﻧظری و رﯾﺎضیات IPM

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی کامپیوتر
رشته های تحصیلی
مهندسی کامپیوتر, ریاضی, فیزیک, مهندسی مکانیک, اقتصاد
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
محدود
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - دانشکده کامپیوتر
مدرس دوره
پویا پاکاریان
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
  • شروع و اتمام دوره
  • 09:45 - 15:15
  • مدت زمان رویداد
  • 32
عنوان تخفیف درصد تخفیف کد تخفیف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ۲۵ mmibcdl
دانشجویان دانشگاه های دیگر ۲۵ 5r7u1nk