در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد مقاله نویسی - Article Writing

آموزشی - کارگاه
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
مهندسی شیمی و نفت
توضیحات

کارگاه مقاله نویسی

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی شیمی و نفت
رشته های تحصیلی
مهندسی نفت
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - دانشکده مهندسی شیمی و نفت
مدرس دوره
دکتر حسن ماهانی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
  • شروع و اتمام دوره
  • 15:00 - 18:00
  • مدت زمان رویداد
  • 6