در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد راهنمای جامع برای ورود به دنیای یادگیری ماشین

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده مهندسی کامپیوتر
توضیحات

این رویداد توسط انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌گردد و از ۴ سخنرانی و یک پنل در حوزه آشنایی با یادگیری ماشین تشکیل شده است.
سخن‌رانان این رویداد آقایان محمودکریمیان، علی اوصیا، مهرداد فرج‌تبار، جادی میرمیرانی می‌باشند، در نهایت نیز پنل با شرکت محمود کریمیان، هادی راسخ، محسن شجاعی و هیوا صیاف برگزار خواهد شد.

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی کامپیوتر
رشته های تحصیلی
مهندسی کامپیوتر
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - سالن جابر، دانشگاه صنعتی شریف
مدرس دوره
محمود کریمیان
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
  • شروع و اتمام دوره
  • 08:00 - 19:00
  • مدت زمان رویداد
  • 10
عنوان تخفیف درصد تخفیف کد تخفیف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ۳۰ eKHAB7t