در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد مصاحبه کارفرمایان - Employers Interview

آموزشی - کارگاه
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
مرکز رشد و کارآفرینی شریف
توضیحات

دوره آموزشی مصاحبه کارفرمایان
چهارشنبه 17 مهر 98
ساعت 15 الی 19
سالن جابر

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
مرکز رشد و کارآفرینی شریف
رشته های تحصیلی
کارآفرینی
موارد تکمیلی
گواهینامه
ندارد
سطح گستردگی رویداد
محدود
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - سالن جابر
مدرس دوره
سعید زواریان
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
  • شروع و اتمام دوره
  • 15:00 - 19:00
  • مدت زمان رویداد
  • 4