در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد آشنایی با روش های آینده پژوهی

آموزشی - کارگاه
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
توضیحات

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
رشته های تحصیلی
مدیریت
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
محدود
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - تهران ، خیابان آزادی ، دانشگاه صنعتی شریف
مدرس دوره
دکتر عبدالرحیم پدرام
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
  • شروع و اتمام دوره
  • 08:00 - 20:00
  • مدت زمان رویداد
  • 9