در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد دوره آموزش نرم افزار pvsyst و pvsol

آموزشی - کارگاه
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
توضیحات

مخاطبین دوره:
- دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای برق و مکانیک و انرژی
- پژوهشگران حوزه انرژی خورشیدی
- کارشناسان فنی شرکت¬های فعال در حوزه انرژی خورشیدی
طول دوره: دو روز
مدرس دوره: مهندس امیرحسین اکبری
حدنصاب برگزاری دوره: ۱۵ نفر
سرفصل مطالب:
۱. پیش طراحی نیروگاه¬های خورشیدی:
- طراحی و محاسبات بدون نرم¬افزار نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک متصل به شبکه
- طراحی و محاسبات نیروگاه خورشیدی جدا از شبکه
- محاسبات الکتریکی کابل و تجهیزات حفاظتی تابلو در نیروگاه متصل به شبکه
- محاسبات الکتریکی کابل و تجهیزات حفاظتی تابلو در نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک جدا از شبکه
- پیش‌طراحی و جانمایی نیروگاه خورشیدی متصل‌ به ‌شبکه در نرم‌افزار AutoCAD
- آشنایی با الزامات فنی دستورالعمل‌های ساتبا و توانیر و سایر استانداردهای مرتبط در زمینه طراحی و اجرای نیروگاه¬های خورشیدی متصل به شبکه و جدا از شبکه
۲. طراحی و مدل¬سازی نرم¬افزاری نیروگاه¬های خورشیدی:
- استخراج اطلاعات اقلیمی توسط نرم افزار Meteonorm
- معرفی بخش¬های مختلف نرم¬افزار PVSyst
- بررسی Databaseهای اطلاعات آب و هوایی و مشخصات فنی تجهیزات در نرم¬افزار
- طراحی نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک متصل به شبکه با کمک نرم‌افزار PVsyst
- طراحی نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک جدا از شبکه با کمک نرم‌افزار PVsyst
- معرفی ابزارهای کاربردی PVSyst
- تحلیل و بررسی نتایج خروجی نرم¬افزار
- طراحی نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک متصل‌به‌شبکه با کمک نرم‌افزار PVSOL
۳. کارگاه عملی:
- کارگاه طراحی یک پروژه واقعی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه با استفاده از نرم¬افزار PVSyst و PVSol
- کارگاه طراحی یک پروژه واقعی نیروگاه خورشیدی جدا از شبکه با استفاده از PVSyst
- بازدید از نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه ثابت و دارای قابلیت ردیابی و تحلیل عملکرد جذب انرژی
- مرور چک لیست بازرسی استاندارد ساتبا
- مانیتورینگ عملکرد نیروگاه خورشیدی جدا از شبکه و باتری‌ها
- آزمایش نحوه آرایش ماژول و یا پنل‌ها در جذب انرژی خورشیدی
- آزمایش تأثیر سایه در جذب انرژی خورشیدی
- آزمایش تأثیر گرد و غبار در میزان جذب انرژی خورشیدی

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
رشته های تحصیلی
مهندسی برق, مهندسی انرژی, مهندسی مکانیک
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
محدود
مکان برگزاری رویداد
خارج دانشگاه - طرشت خیابان شهید تیموری پلاک۱۸۰
مدرس دوره
مهندس امیرحسین اکبری
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
  • شروع و اتمام دوره
  • 08:00 - 16:00
  • مدت زمان رویداد
  • 16