در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد آموزش مجازی فتوشاپ - Photoshop Virtual Tutorial

آموزشی - کارگاه
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
دفتر توسعه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
توضیحات

دوره آموزش فتوشاپ به صورت مجازی

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دفتر فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
رشته های تحصیلی
مهندسی کامپیوتر, خلاقیت, محتوا
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
بین المللی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - خیابان آزادی دانشگاه صنعتی شریف مجتمع خدمات فناوری
مدرس دوره
بهنام اتابکی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
  • شروع و اتمام دوره
  • 11:00 - 13:00
  • مدت زمان رویداد
  • 36