در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد صافکاری پیشرفته بدنه خودرو - Advanced auto body repairment

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
مرکز کارگاه های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف- بخش اتومکانیک
توضیحات

۱- توانایی ترمیم قسمتهای فرسوده خودرو
۲- توانایی صافکاری قطعات فرم دار بدنه خودرو
۳- توانایی درزگیری و ایزوله کردن اتاق خودرو
۴- توانایی موج گیری قطعات بازسازی شده
۵- توانایی صداگیری از خودرو
۶-توانایی جوشکاری با اسیتیلن و جوشکاری برق
۷- توانایی انجام شاسی کشی

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
مرکز کارگاه های آموزشی
رشته های تحصیلی
مهندسی مکانیک
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
محدود
مکان برگزاری رویداد
خارج دانشگاه - گرم دره کرج
مدرس دوره
یدالله خزلی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۴
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
  • شروع و اتمام دوره
  • 08:00 - 18:00
  • مدت زمان رویداد
  • 40