در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد مدل سازی داینامیک با نرم افزار پترل - Dynamic Modeling With Petrel Software

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
مهندسی شیمی و نفت
توضیحات

دوره آموزشی نرم افزار پترل

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
دانشکده مهندسی شیمی و نفت
رشته های تحصیلی
مهندسی نفت
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
ملی
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - دانشکده مهندسی شیمی و نفت
مدرس دوره
مهندس علیرضا محبی
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
  • شروع و اتمام دوره
  • 08:00 - 16:00
  • مدت زمان رویداد
  • 16