در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد کارگاه پرورش معمار سیستمهای مدیریت دانش - Knowledge Management systems architect workshop

آموزشی - کارگاه
مشاهده پوستر ظرفیت رویداد تکمیل شده است
دفتر خدمات فناوری توسعه و نگهداری سیستمهای نرمافزاری شریف (شریفرایان)
توضیحات

کارگاه آموزشی پرورش معمار سیستمهای مدیریت دانش به منظور افزایش توانمندیها و قابلیتهای مدیران و کارشناسان دانش سازمانی در طراحی، ایجاد و یکپارچه سازی راهکارهای نرم افزاری مدیریت دانش

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
شریف رایان
رشته های تحصیلی
مدیریت
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
محدود
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - مرکز خدمات فناوری
مدرس دوره
مهندس خشایار جهانیان
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
  • شروع و اتمام دوره
  • 08:30 - 12:30
  • مدت زمان رویداد
  • 16
ظرفیت رویداد تکمیل شده است