در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد دوره طراحی پیشرفته نیروگاههای خورشیدی با استفاده از نرم افزار PVSYST - Advanced Design of Solar Power Plants Using PVSYST Software

آموزشی - کارگاه
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
توضیحات

سرفصل مطالب:
1. پیش طراحی نیروگاه¬های خورشیدی:
- طراحی و محاسبات بدون نرم¬افزار نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک متصل به شبکه
- طراحی و محاسبات نیروگاه خورشیدی جدا از شبکه
- محاسبات الکتریکی کابل و تجهیزات حفاظتی تابلو در نیروگاه متصل به شبکه
- محاسبات الکتریکی کابل و تجهیزات حفاظتی تابلو در نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک جدا از شبکه
- پیش‌طراحی و جانمایی نیروگاه خورشیدی متصل‌ به ‌شبکه در نرم‌افزار AutoCAD
- آشنایی با الزامات فنی دستورالعمل‌های ساتبا و توانیر و سایر استانداردهای مرتبط در زمینه طراحی و اجرای نیروگاه¬های خورشیدی متصل به شبکه و جدا از شبکه
2. طراحی و مدل¬سازی نرم¬افزاری نیروگاه¬های خورشیدی:
- استخراج اطلاعات اقلیمی توسط نرم افزار Meteonorm
- معرفی بخش¬های مختلف نرم¬افزار PVSyst
- بررسی Databaseهای اطلاعات آب و هوایی و مشخصات فنی تجهیزات در نرم¬افزار
- طراحی نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک متصل به شبکه با کمک نرم‌افزار PVsyst
- طراحی نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک جدا از شبکه با کمک نرم‌افزار PVsyst
- معرفی ابزارهای کاربردی PVSyst
- تحلیل و بررسی نتایج خروجی نرم¬افزار
- طراحی نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک متصل‌به‌شبکه با کمک نرم‌افزار PVSOL
3. کارگاه عملی:
- کارگاه طراحی یک پروژه واقعی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه با استفاده از نرم¬افزار PVSyst
- کارگاه طراحی یک پروژه واقعی نیروگاه خورشیدی جدا از شبکه با استفاده از PVSYST

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
رشته های تحصیلی
مهندسی برق, مهندسی انرژی, مهندسی مکانیک
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
محدود
مکان برگزاری رویداد
خارج دانشگاه - بزرگراه شیخ فضل الله نوری، بلوار شهید تیموری، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف،
مدرس دوره
مهندس امیر حسین اکبری
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
  • شروع و اتمام دوره
  • 8:00 - 16:00
  • مدت زمان رویداد
  • 16
عنوان تخفیف درصد تخفیف کد تخفیف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ۱۰ knqxm17
دانشجویان دانشگاه های دیگر ۱۰ 8r0furr