در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد موتور هیوندا - Hyundai's Engine

آموزشی - کارگاه
مشاهده پوستر ظرفیت رویداد تکمیل شده است
مرکز کارگاه های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف- بخش اتومکانیک
توضیحات

توضیح عملکرد موتور چهار زمانه، کارکرد هرکدام از سیستم های کاری موتور، قطعه شناسی، پیاده کردن موتور از روی خودرو، توضیح استفاده از ابزار اندازه گیری و ...

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
مرکز کارگاه های آموزشی
رشته های تحصیلی
مهندسی مکانیک
موارد تکمیلی
گواهینامه
دارد
سطح گستردگی رویداد
محدود
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - بخش مکانیک خودرو
مدرس دوره
مسعود فخری
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
  • شروع و اتمام دوره
  • 08:00 - 18:00
  • مدت زمان رویداد
  • 24
ظرفیت رویداد تکمیل شده است