در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی

رویداد سمینار آشنایی با کلان داده - Big Data Seminar

آموزشی - رویداد آموزشی
مشاهده پوستر ثبت نام / ورود
دفتر خدمات فناوری توسعه و نگهداری سیستمهای نرمافزاری شریف (شریفرایان)
توضیحات

سمینار آشنایی با بیگ دیتا (کلان داده)

اطلاعات موردنیاز
دانشکده
شریف رایان
رشته های تحصیلی
مهندسی صنایع, مدیریت, مهندسی برق, مهندسی و علم مواد, مهندسی عمران, مهندسی کامپیوتر, خلاقیت, کارآفرینی
موارد تکمیلی
گواهینامه
ندارد
سطح گستردگی رویداد
محدود
مکان برگزاری رویداد
داخل دانشگاه - مجتمع خدمات فناوری سالن C
مدرس دوره
مهندس نیما کاوند
  • شروع و اتمام رویداد
  • ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
  • شروع و اتمام ثبت نام
  • ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
  • شروع و اتمام دوره
  • 14:00 - 18:00
  • مدت زمان رویداد
  • 4