در حال ایجاد حساب کاربری

آموزش های تخصصی ، جایگاهی برای انتخاب بهترین رویدادهای علمی ، آموزشی
نام دانش پذیر نام دوره آموزشی عنوان دوره
رامتین لاهوتی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Microsoft Project نسخه ۲۰۱۶
گواهی می شود آقای رامتین لاهوتی با کد ملی 0011895047 دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Microsoft Project نسخه ۲۰۱۶ را از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ الی ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ به مدت 56 ساعت آموزشی با موفقیت به پایان رسانده است.

کد گواهینامه : ac-98-ie-14366

با ارسال کد گواهینامه مورد نظر گواهی دوره را از این بخش استعلام نمایید